Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mosiński Jan

Jan Mosiński

ur. w 1956 roku w m. Lubin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017
Biogram
Jan Mosiński we wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” i uczestniczył w strajku w miejscu pracy – Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu. Po 13.12.1981 r. kolportował podziemną prasę, działał w tajnych strukturach „Solidarności”, organizował symboliczne akcje, m.in. wywieszania flag z napisem „Solidarność” na budynku Runotexu. 1.05.1983 r. został zatrzymany na 48 godzin za udział w manifestacji. W jego domu wielokrotnie odbywały się rewizje. W 1988 r. współtworzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy „Solidarność Kaliska” im. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. jezuitów w Kaliszu. Od 14.01.1989 r. przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa, a od 4.03.1989 r. stał na czele TZR. W 1989 r. wszedł w skład Krajowej Komisji Wykonawczej i był jednym z sygnatariuszy wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o ponowną rejestrację ogólnopolskiej „Solidarności”. W latach 1983–1985 i w 1989 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej