Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Puksza Zbigniew

Zbigniew Puksza

ur. w 1955 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Zbigniew Puksza był pracownikiem Zakładu Energetycznego w Białymstoku, członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Dnia 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Zwolniony z internowania został 2 lutego 1983 r. 
W 1988 r. był inicjatorem reaktywowania NSZZ „Solidarność”, natomiast w 1989 został członkiem jej Komitetu Założycielskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Grzegorz Majchrzak (red.), „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” (IPN, Warszawa 2016)