Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Jacek Kasperek

ur. w 1953 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 377/2016
Biogram
Pan Jerzy Kasperek był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Bytomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-15 XII 1981 r. był współorganizatorem i uczestnikiem strajku okupacyjnego na terenie zakładu. Za powyższe  w dniu 15 XII 1981 r. najpierw zatrzymany, a następnie postanowieniem wydanym w dniu 18 XII 1981 r. przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie Śledczym w Bytomiu. Wyrokiem wydanym dniu 14 I 1982 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach Pan Jerzy Kasperek został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz karę grzywny. 
Na przestrzeni 1982 r. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa PRL
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN