Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Jędrzejczuk

ur. w 1940 roku w m. Jaryczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Adam Jędrzejczuk, jako pracownik Kombinatu „Państwowe Zakłady Lotnicze „Hydral” we Wrocławiu, od grudnia 1981 r. prowadził działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. 
W latach 1981-1989 przepisywał, drukował, kolportował ulotki oraz niezależną prasę na terenie zakładu pracy. W związku z prowadzoną działalnością, w listopadzie 1982 r. został internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie. 
W następnych latach kilkukrotnie był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa, która przeprowadzała również rewizje w jego miejscu zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej