Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Robert Arkadiusz Łukaszewski
ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018

Biogram

W latach 1982-1989 prowadził działalność opozycyjną w ramach Grup Oporu „Solidarni”, należał do Młodzieżowej Grupy Grochowskiej kierowanej przez Mieszka Zielińskiego. Prowadzona przez niego działalność polegała na kolportażu niezależnych ulotek i plakatów, umieszczaniu antysocjalistycznych transparentów, urządzeń nagłaśniających tzw. „gadał”. Kolportował też wydawnictwa drugiego obiegu. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków