Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Plewicka - Ślusarczyk Małgorzata

Małgorzata Joanna Plewicka - Ślusarczyk

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentką cybernetyki ekonomicznej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Zajmowała się zbieraniem informacji o rodzinach represjonowanych wymagających wsparcia, prowadząc stosowną kartotekę. Brała udział w rozładunku transportów z darami, pochodzącymi z krajów zachodnich, jak również uczestniczyła w dostarczaniu paczek potrzebującym. Uczestniczyła w organizacji wypoczynku osób represjonowanych oraz ich rodzin na Podhalu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków