Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mrozowicz Wiesław

Wiesław Tadeusz Mrozowicz

ur. w 1957 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Wiesław Tadeusz Mrozowicz brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Wiesław Tadeusz Mrozowicz, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a jego sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd Rejonowy w Radomiu orzekł karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.  Do Aresztu Śledczego w Kielcach został przewieziony w dniu 28.06.1976 r. Tuż po zatrzymaniu przechodził tzw. „ścieżki zdrowia”. Z aresztu został zwolniony w dniu 25.08.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN