Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Styła Andrzej

Andrzej Piotr Styła

ur. w 1941 roku w m. Czechowice Dziedzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Pan Andrzej Styła był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Cementowni „Małogoszcz”, był członkiem  Komitetu Założycielskiego, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej na Wydziale Kolejowym. W ramach swojej działalności organizował audycje nadawane w zakładowym radiowęźle. Po wprowadzeniu stanu wojennego  brał udział w nielegalnym spotkaniu Komisji Zakładowej „Solidarności”. Został internowany w dniu 14.12.1981r. w ośrodku odosobnienia w Kielcach. Decyzję o internowaniu uchylono w dniu 13.03.1982r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN