Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysław Jan Krypel

ur. w 1944 roku w m. Godowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Geofizyka” w Toruniu. Po 13 grudnia 1981 r. organizował kolportaż wydawnictw podziemnych, a także współorganizował pomoc dla internowanych i ich rodzin. W latach 1982-1989 należał do Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Geofizyce”. Był jednym z założycieli Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu w 1984 r. W latach 1984-­1989 organizował druk oraz drukował podziemne pismo zakładowe „Geofon”, które współtworzył i do którego pisał artykuły. W latach 1985-1988 współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Od 30 maja 1987 r. był członkiem jawnego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w miejscu pracy. W 1989 r. przynależał do Prezydium Regionalnej Komisji Koordynacyjnej i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej