Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bujak Adam

Adam Andrzej Bujak

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
W latach 1984-1985 studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zaangażował się w kolportaż druków drugoobiegowych, przywożąc je pociągiem z Warszawy do Krakowa. W związku z działalnością opozycyjną został objęty inwigilacją. Podczas jednego z przejazdów, 22 lutego 1985 r., został zatrzymany na Dworcu Centralnym w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. 24 lipca 1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. W areszcie przebywał do 23 listopada 1985 r. W wyniku apelacji Sąd drugiej instancji warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres próby, wyznaczony na 3 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN