Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bracka Tomasz

Tomasz Roman Bracka

ur. w 1969 roku w m. Więcbork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
W połowie lat 80. jako uczeń szkoły podstawowej w Więcborku zaangażował się w działalność opozycyjną uczestnicząc w akcjach „małego sabotażu” polegających na malowaniu na murach w tym mieście napisów wyrażających poparcie dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1987 r. był jednym ze współzałożycieli i działaczy oddziału Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku. Wraz z innymi członkami tej organizacji brał udział w akcjach ulotkowych oraz kontrmanifestacjach 1-majowych, uczestniczył również w wystąpieniach organizowanych przez NSZZ „Solidarność” w Więcborku. W dniu 31 grudnia 1988 r. uczestniczył w akcji podpalenia pomnika „Wdzięczności Armii Czerwonej” w Więcborku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów