Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Kędziorski

ur. w 1960 roku w m. Skomlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Edward Kędziorski od stycznia 1981 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” w Praszce. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. W dniu 21 XII .1981 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. W wyniku prowadzonego śledztwa, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi przedstawiła  Edwardowi Kędzorskiemu zarzut o to, że „w dniu 21 XII 1981 r.  w Skomlinie na terenie województwa sieradzkiego w Gminnym Ośrodku Pomocy Ideowo-Wychowawczej sporządzał ulotki opisujące ówczesną sytuację w Polsce, których treść zawierała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”, czyli przestępstwo określone w art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Za powyższe wyrokiem wydanym w dniu 12 I .1982 r. przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi Pan Edward Kędziorski został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz obciążony kosztami postępowania sądowego. Zasądzoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Łęczycy i Hrubieszowie. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego każdego 13 dnia miesiąca odmawiał przyjmowania posiłków. Na mocy ustawy o amnestii został zwolniony w dniu 3 VIII 1983 r
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej