Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczukiewicz Roman

Roman Waldemar Szczukiewicz

ur. w 1955 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Roman Szczukiewicz pracował jako kierowca w Dyrekcji Regionalnej Kolei Państwowych w Szczecinie. W związku z prowadzoną przez niego działalnością opozycyjną 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Rozkazem nr 226 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 2 lutego 1983 r. Roman Szczukiewicz został skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN