Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Józef Bełczowski

ur. w 1950 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 404/2013
Biogram
Zdzisław Józef Bełczowski od 1966 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola na Wydziale Stalowni (H-1). Od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Wydziałowej H-1 NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. był powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. W trakcie przeszkolenia - 11 listopada 1982 r. został tymczasowo aresztowany za niewykonanie „obowiązku wynikającego ze służby poprzez odmowę przyjęcia posiłku”. Zgodnie z aktem oskarżenia z dnia 26 listopada 1982 r. sporządzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Białymstoku działanie to, stanowiło gest solidarności z planowanymi przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” akcjami protestacyjnymi. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 13 grudnia 1982 r. uniewinnił go od zarzucanego mu przestępstwa.  
Od 1984 r. był kolporterem nielegalnych wydawnictw. W październiku 1987 r. włączył się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW, za co był szykanowany w pracy. W roku 1988 dwukrotnie: 29 marca i 23 maja był skazywany na kary grzywny przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola za udział w nielegalnych zebraniach NSZZ „Solidarność”. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w HSW. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i SB, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Tarnobrzegu objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 1988 r. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN