Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalas Jacek

Jacek Marian Kalas

ur. w 1959 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszania Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Komitetu Uczelnianego NZS. W 1981 r. działał jako redaktor, drukarz i organizator produkcji niezależnych pism studenckich na UMK: „Immunitet” i „Minitor”. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu w dniach 13-14 grudnia. Następnie został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, gdzie uczestniczył w głodówce, a następnie w Strzebielinku. Został zwolniony 23 czerwca 1982 r. 
W latach 1983-86 był współpracownikiem RKW, opiekunem niezależnego harcerstwa i grup młodzieżowych „Solidarność-Brzask”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych. Był działaczem Wszechnicy Młodzieżowej (prowadził bibliotekę WM). W 1984 r. był współzałożycielem i redaktorem młodzieżowego podziemnego pisma „Bastion”. W kwietniu 1984 r. został zatrzymany przez SB i wywieziony do lasu, gdzie groźbami usiłowano zmusić go do współpracy. W latach 1984-1986 pozostawał bez zatrudnienia. W latach 1985-1986 był działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a w latach 1987-1989 był członkiem Rady Finansowej toruńskiego Ruchu Wolność i Pokój i pośrednikiem w kontaktach WiP z RKW. Następnie w latach 1988-1989 był współzałożycielem i redaktorem periodyku młodych katolików i WiP „Nawa”, udostępniał mieszkanie na redakcję. Dwukrotnie był skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za kolportowanie niezależnych wydawnictw. Był autorem tekstów zamieszczanych w prasie podziemnej, m.in. w „Kalendarzu Współczesnym” i „Toruńskim Informatorze Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej