Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Ryszard Krężel

ur. w 1963 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Marek Ryszard Krężel w roku szkolnym 1982/1983 uczęszczał do kl. V Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Zespole Szkół Technicznych WSK „PZL-Rzeszów”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział na terenie szkoły w dyskusjach dotyczących bieżącej sytuacji politycznej oraz form włączenia się w działalność opozycyjną. Od lutego 1982 r. należał do nielegalnej grupy o nazwie „Młodzieżowa Organizacja Antysocjalistyczna”. W ramach działalności członkowie grupy spotykali się w swoich domach wygłaszając referaty oraz podejmując dyskusje na podstawie artykułów historyczno–patriotycznych zamieszczanych w materiałach bezdebitowych. Zajmowali się również kolportażem ulotek na terenie Rzeszowa. W lutym 1982 r. dokonali kolportażu ok. 60 ulotek wykonanych przy pomocy matrycy z orłem w koronie i napisem „42 rocznica mordu dokonanego przez oprawców sowieckich w Katyniu”. W kwietniu 1982 r. rozkolportowali ok. 20 ulotek o treści „1 Maja – Solidarność”, a na początku listopada 1982 r. ok. 300 ulotek sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wzywających do podjęcia strajku oraz wywieszania flag w dn. 10.11.1982 r. W dniu 14.12.1982 r. wraz z kilkoma kolegami ze szkoły został zatrzymany, a następnie postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie tymczasowo aresztowany. Wspomniany areszt został uchylony 14.01.1983 r. Postępowanie karne wobec wszystkich podejrzanych o nielegalną działalność zostało warunkowo umorzone dnia 31.01.1983 r., na okres próby jednego roku.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN