Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyżanowski Józef

Józef Marian Krzyżanowski

ur. w 1940 roku w m. Szczaki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w tym Instytucie. Pełnił funkcję v-ce przewodniczącego KZ NSZZ „S” w IMPiHW. Był także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. 14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, następnie w dniach 14-15/16.12.1981 r. w WSK PZL Świdnik. Był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego, który ujawnił się podczas strajku w WSK i wchodził w skład jego kierownictwa. 21 i 23/24.12.1981 r. przesłuchiwany. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, a od września 1983 r. jego przewodniczącym. Jako oficjalny przedstawiciel TZR w latach 1982-1989 był członkiem zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”. W latach 1987-1989 był współorganizatorem letnich akcji Wakacje z Bogiem. Podjął także aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” i wydawania legalnego „Biuletynu «Solidarności». Tygodnika NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, którego został redaktorem naczelnym. Od 1989 r. wchodził w skład Komitetu Obywatelskiego, zaangażowany był w kampanię wyborczą kandydatów KO.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej