Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dmochowski Artur

Artur Antoni Dmochowski

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Student geofizyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie od jesieni 1980 r. zaangażowany w tworzenie uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów (m. in. jako rzecznik Komitetu Założycielskiego), uczestnik akcji protestacyjnych. Współtwórca pisma NZS AGH „On Nowa”. Rzecznik Komitetu Strajkowego podczas strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach podziemnego Ruchu Oporu NZS. Czynny w niezależnym ruchu wydawniczym jako kolporter i wydawca. Od 1983 r. w drugoobiegowej Niezależnej Inicjatywie Edytorskiej (NIE). Zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin represjonowanych w stanie wojennym. Uczestnik demonstracji i akcji protestacyjnych. 
W dniu 28 października 1983 r. ujawnił swą działalność dotyczącą zaangażowania w kolportaż druków bezdebitowych przed prokuratorem wojewódzkim w Krakowie przy wykorzystaniu przepisów amnestyjnych. 
Podczas studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (ukończone w 1986 r.) czynny w samorządzie studenckim (m. in. przewodniczący samorządu i członek Senatu uniwersytetu), przy czym aktywność tą wykorzystywał dla prowadzenia działalności opozycyjnej. Jako doktorant od 1988 r. członek odtwarzanych struktur NSZZ „Solidarność” na UJ, jak również redaktor naczelny niezależnego tygodnika „Czas Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej