Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ignacy Goryczka

ur. w 1949 roku w m. Osła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Ignacy Goryczka w latach osiemdziesiątych XX w. był pracownikiem Odlewni Żeliwa „Gromadka” w Gromadce. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w ww. zakładach nawiązał współpracę z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim w Bolesławcu. W latach 1986–1988 współpracował z Tajną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną (TMKK) NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, a w 1988 r. został jej członkiem. Kolportował ulotki, wydawnictwa niezależne, pisma (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Region”), sporadycznie drukował też ulotki i plakaty. W 1988 r. TMKK przekształciła się w Regionalną Komisję Wykonawczą (RKW) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu, która współpracowała z RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk we Wrocławiu. Ignacy Goryczka w latach 1988–1989 był członkiem RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec, a 21 marca 1989 r. został członkiem jej prezydium. Od początku 1989 r. działał na rzecz odbudowy NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W związku z prowadzona działalnością w Komitecie Organizacyjnym NSZZ „Solidarność” był rozpracowywany przez Pion V RUSW w Złotoryi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów