Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radajewski Andrzej

Andrzej Leszek Radajewski

ur. w 1959 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Andrzej Radajewski był studentem filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany za kolportaż nielegalnych ulotek o nazwie „Apel” na terenie Gdańska. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 28 grudnia 1981 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wydał wyrok skazujący Andrzeja Radajewskiego na 3 lata pozbawienia wolności. W marcu 1983 r. postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uzyskał półroczną przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Rada Państwa uchwałą z dnia 30 kwietnia 1983 r. warunkowo zawiesiła wykonanie reszty kary pozbawienia wolności na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN