Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kulesza Iwona

Iwona Maria Kulesza

ur. w 1964 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Należała do młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających w Puławach od 1979 roku - Konfederacji Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży). Po wprowadzeniu stanu wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. W ramach tego wsparcia organizowano akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. W ramach akcji SB wymierzonej przeciwko organizacji młodzieżowej „Solidarności” w Puławach, w dniu 12.07.1982 r., podczas akcji plakatowej, Iwona Kulesza zd. Skwarek została zatrzymana, a w jej mieszkaniu przeprowadzone zostało przeszukanie, w trakcie którego znaleziono ulotki o treści opozycyjnej. Iwona Kulesza zd. Skwarek została osadzona w Areszcie Śledczym w Lublinie. W dniu 14.07.1982 r. została poddana przesłuchaniu, po czym przedstawiono jej zarzuty udziału w konspiracyjnej strukturze, werbowaniu nowych członków i kolportażu pism NSZZ “Solidarność” ,biuletynu zatytułowanego “Kret” oraz druków ulotnych. Zwolnienie z aresztu nastąpiło 21.07.1982 roku, natomiast w dniu 14.12.1982 r. Prokuratura Rejonowa w Puławach wydała postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego przeciw Iwonie Kuleszy zd. Skwarek zobowiązując ją do wykonania pracy społecznej w wymiarze 15 godz. na rzecz LO im A.J. Czartoryskiego w Puławach oraz uiszczenia 600 zł na rzecz Skarbu Państwa. Formą represji wobec Iwony Kuleszy było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2016
  • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
  • Encyklopedia Solidarności t. 2 hasło: Konfederacja Ludzi Wolnych
  • Encyklopedia Solidarności t. 2 hasło: „Kret”