Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alicja Barbara Grzymalska
ur. w 1966 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Pani Alicja Grzymalska w latach 1986-1989 angażowała się w działalność młodzieżowych organizacji podziemnych na terenie Wrocławia. Należała do Solidarności Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Polsko – Czechosłowackiej. 
Była aktywnym uczestnikiem happeningów organizowanych przez Pomarańczową Alternatywę. Brała udział w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim oraz manifestacjach Solidarności Walczącej. 
Zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, malowała napisy na murach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej