Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pikuta Jerzy

Jerzy Jan Pikuta

ur. w 1951 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Uczestniczył w strajkach w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju w dniach: 28 sierpnia 1980 r. – 3 września 1980 r. oraz 13 – 15 grudnia 1981 r. W tym czasie wykazał się determinacją w obronie pozostałych górników, zaatakowanych przez oddziały ZOMO. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w pomoc osobom represjonowanym, zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Ponadto brał udział w nielegalnych manifestacjach pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek” w Katowicach. W 1988 r. był jednym z organizatorów strajku w KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju, którego jednym z głównych postulatów była ponowna legalizacja NSZZ „Solidarność”. Należał wówczas do Komitetu Strajkowego i był jedną z osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie kopalni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej