Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Strubel

ur. w 1941 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Krystyna Strubel od jesieni 1980 r. była przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Białymstoku. Była  także członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku oraz delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok.
13 grudnia 1981 r. uczestniczyła w zabezpieczaniu i ukrywaniu mienia w siedzibie Zarządu Regionu. Została internowana 16 grudnia 1981 r.  i umieszczona w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. Z internowania zwolniona została 24 grudnia 1981 r. Kontynuowała nadal działalność opozycyjną. Zajmowała się organizacją kolportażu nielegalnych wydawnictw Białostockiej Oficyny Wydawniczej, prowadziła także rozliczenia finansowe działalności tego wydawnictwa. W jej mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania BOW. Od 1984 r. była również informatorką Komitetu Helsińskiego na temat represji wobec działaczy opozycji w regionie. Pani Krystyna Strubel 7 sierpnia 1986 r. podczas uroczystości pogrzebowych niosła publicznie wieniec z napisem na szarfie „Przyjaciele. Solidarność Białystok”, za co została ukarana grzywną.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności, NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
    • Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór źródeł, wybór i opracowanie A. Malczyk i J. Markiewicz, Białystok 2011.