Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Florkowski Wiesław

Wiesław Stanisław Florkowski

ur. w 1954 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Wiesław Florkowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność'' oraz kolporterem.
W ramach struktur ,,S'' brał czynny udział w strajkach na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Prowadził zbiórkę pieniędzy na działalność związkową, a także leków oraz żywności dla rodzin osób internowanych i osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. 
Zaangażował się w kolportaż podziemnych wydawnictw, takich jak ,,Tygodnik Wojenny'', ,,Grot'', ,,Obraz'', ,,Tygodnik Mazowsze'', a ponadto innych materiałów bezdebitowych, w tym znaczków, broszur i ulotek nawołujących do sprzeciwu wobec komunistycznej władzy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków