Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Grzegorz

Grzegorz Edmund Jankowski

ur. w 1955 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W 1981 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „Solidarność” przy Prokuratorze Wojewódzkiej w Szczecinie, a następnie przewodniczącym KZ. Był współzałożycielem i członkiem Prezydium Tymczasowej Komisji Krajowej Prokuratorów „Solidarność” w Krakowie. W dniu 18 grudnia 1981 r.  został zwolniony z pracy po odmowie podpisania tzw. lojalki. Po 13 grudnia 1981 r. został członkiem Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego w Szczecinie. W latach 1982-1988 działał w podziemnej Krajowej „Solidarności” Prokuratorów. Do 1989 r. współpracował z Komitetem Helsińskim. W środowisku prawniczym był kolporterem podziemnych wydawnictw, w tym książek wyd. NOWa, V i Krąg. W latach 1984-1986 był autorem tekstów i kolporterem pism „Obraz” i „Grot”. W okresie od 1984 r. do 1989 r. działał w Klubie Inteligencji Katolickiej w Szczecinie. W sierpniu 1988 r. był doradcą prawnym KS podczas strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej