Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Bogdan Kozłow

ur. w 1958 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Zbigniew Kozłow był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, zajmując się kolportażem wydawnictw bezdebitowych.
Dnia 26 listopada 1984 r. dokonano przeszukania miejsca mieszkania Zbigniewa Kozłowa, w wyniku którego odnaleziono i zarekwirowano nielegalne czasopisma związkowe takie jak: „Informator Bydgoski”, „Kontra”, „Toruński Informator Solidarności” oraz kasety magnetofonowe i kasety VHS. W związku z powyższym postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 1984 r. został tymczasowo aresztowany  jako podejrzany o to, że w okresie od grudnia 1981 r. do listopada 1984 r. rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez „Solidarniość", po czym następnego dnia areszt zamieniono na dozór MO. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 5 lipca 1985 r. został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.
W latach 1984-1986 był inwigilowany przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa państwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN