Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ritter Marek

Marek Ritter

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Porcie Gdańskim oraz należał do straży strajkowej. Od września 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W dniach 13-19 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w miejscu pracy. W latach 1982-1984 był działaczem Tymczasowej Komisji Zakładowej w PG. Dnia 14 czerwca 1984 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym WUSW w Gdańsku. Na mocy ustawy o amnestii dnia 8 sierpnia 1984 r. został zwolniony z aresztu. Od 1982 r. do czerwca 1986 r. był drukarzem i redaktorem pism podziemnych: „Portowiec”, „Informator”, „Nasz Czas”, „Nowa Myśl” i „Podziemna Gazeta Politechniki Gdańskiej”. W styczniu 1985 r. został zwolniony z pracy za zbieranie podpisów pod apelem w sprawie ponownego zatrudnienia w PG działaczy „Solidarności” zwalnianych z więzień. W dniu 24 czerwca 1985 r. został przywrócony do pracy przez Okręgowy Sąd Pracy w Gdańsku. Jednakże w wyniku szykan oraz prowokacji, mającej na celu oskarżenie go o kradzież, 31 lipca 1985 r. odszedł z pracy w Porcie. W latach 1985-1987 był zatrudniony m.in. w gdańskiej Spółdzielni Pracy Świetlik i Firmie Budowlanej ATA Morkowski w Gdyni. Od 1984 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej