Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cebula Lucjan

Lucjan Cebula

ur. w 1956 roku w m. Koszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność propagującą związek. Począwszy od lutego 1982 r. organizował systematyczny kolportaż biuletynów „Solidarności”, wydawnictw bezdebitowych oraz ulotek wśród pracowników fabryki. Od tego czasu organizował również zbiórkę pieniężną przeznaczoną na pomoc dla rodzin osób internowanych. W dniu 19 października 1982 r. dokonano w jego mieszkaniu przeszukania i zatrzymano go, a następnie osadzono w Areszcie Śledczym w Lublinie, gdzie przebywał do 21 lipca 1983 r. W czasie przebywania w areszcie w dniach 8 października i 13 listopada 1982 r. na znak solidarności z akcjami strajkowymi w kraju podjął protest głodowy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dn. 28.07.1983 r. postępowanie karne w stosunku do Pana Lucjana Cebuli zostało umorzone na zasadzie zastosowania amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN