Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matuszyński Jerzy

Jerzy Andrzej Matuszyński

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy – Zdroju. 
Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego związku, a następnie wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Pełnił także funkcję sekretarza Komitetu Koordynacyjnego „Solidarności” w Krynicy – Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnych struktur związku. Brał udział w akcjach wsparcia dla represjonowanych oraz ich rodzin. W późniejszym okresie uczestniczył w organizacji dostaw papieru na potrzeby działalności podziemnych drukarni w Krakowie. Ponadto, we współpracy z lokalnym Kościołem, inicjował oprawianie mszy świętych w intencji ojczyzny, organizował pielgrzymki robotnicze do Częstochowy, uroczystości o charakterze patriotycznym czy seanse filmowe o tematyce religijnej i historycznej. W 1988 r. jeden z inicjatorów powołania krynickiego duszpasterstwa ludzi pracy. Przyjmował w swym domu działaczy „Solidarności”, w tym osoby represjonowane. 
W 1989 r. zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN