Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grzegorz Walczak
ur. w 1938 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Grzegorz Walczak był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Prasowych Zakładach Graficznych w Łodzi i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, inspirował i organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy. 13.12.1981 r. został internowany. Do 24.06.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i w Łowiczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN