Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Walczak

ur. w 1938 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Grzegorz Walczak był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Prasowych Zakładach Graficznych w Łodzi i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, inspirował i organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy. 13.12.1981 r. został internowany. Do 24.06.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i w Łowiczu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN