Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Then Artur

Artur Paweł Then

ur. w 1966 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Jako uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w latach 1980-81 uczestnik manifestacji, spotkań z działaczami opozycyjnymi, niezależnych wykładów z zakresu najnowszej historii Polski
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter prasy podziemnej, w tym „Zomorządności”, „Myśli Nieinternowanych”. „Hutnika”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze” oraz ulotek i druków okolicznościowych. Inicjator akcji protestacyjnych w szkole, organizator niezależnych lekcji historii, spotkań z opozycjonistami oraz niezależnych wydarzeń kulturalnych. Związany z Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc. Zaangażowany w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Od 1984 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, od 1988 r. członek władz Obszaru II KPN w Krakowie. Jako student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizator Organizacji Studenckiej KPN.
Uczestnik licznych manifestacji, akcji protestacyjnych i happeningów. Począwszy od 1988 r. czynny przy odtworzeniu struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UJ. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
W 1989 r. organizator kampanii KPN w Kielcach przed wyborami czerwcowymi. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN