Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niemiec ks.bp Jan

Jan Niemiec ks.bp

ur. w 1958 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Ks. biskup Jan Niemiec jest absolwentem pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1981r.) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1987 r.). W latach 1977-1982 był uczestnikiem Duszpasterstwa Akademickiego "Wieczernik" przy parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. W pażdzierniku 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w WSP w Rzeszowie i jednym z jego najaktywniejszych działaczy (m.in. organizator rzeszowskiego Białego Marszu Przeciwko Przemocy po zamachu na papieża Jana Pawła II w maju 1981 r.).  Był kolporterem  prasy i wydawnictw podziemnych. W roku szkolnym 1981/1982 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kozłówku k. Strzyżowa, gdzie założył struktury NSZZ "Solidarność" i został przewodniczącym komisji zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego napisał dwa indywidualne listy protestacyjne. W pierwszym z dnia 26.01.1982 r. skierowanym do Sejmu PRL (z odpisem do wiadomości Episkopatu Polski i do Rady Państwa PRL) protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wykazując bezprawność jego wprowadzenia i zatwierdzenia przez Sejm PRL. Wobec autora listu prowadzono dochodzenie zakończone wydaniem przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w dn. 21.07.1982 r. postanowienia o umorzeniu. Drugi list z 8.02.1982 r. skierowany był do Senatu WSP w Rzeszowie w obronie krzyży. Autor listu wyrażał oburzenie z powodu zdjęcia ze ścian pomieszczeń WSP krzyży, w zawieszaniu których brał udział w 1981 roku. W mieszkaniu Jana Niemca dwukrotnie przeprowadzono przeszukanie celem znalezienia egzemplarzy listów. 28.04.1982 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z rozwieszeniem w okolicy jego zamieszkania plakatów solidarnościowych, których był współwykonawcą.
Po roku pracy w szkole został przyjęty na II rok Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W latach 1987-1989 był wikariuszem u kapelana „Solidarności” ks. Edwarda Frankowskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Był m.in. duszpasterzem nauczycieli, ludzi pracy, neokatechumenatu i opiekunem Studium Społecznego (późniejsza Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli). Szczególną rolę odegrał podczas strajku w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988 roku, odprawiając msze św. i wygłaszając homilie dla strajkujących robotników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN