Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Siwacki

ur. w 1950 roku w m. Kołczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
W latach 1982-1983 w Kędzierzynie-Koźlu brał czynny udział w wydawaniu i kolportażu ulotek zatytułowanych „Przed Jutrem”. Był współorganizatorem rozgłośni „Radia Solidarność” w Kędzierzynie-Koźlu, za co 14 grudnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Opolu i osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z 11 kwietnia 1983 r. został skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Areszt opuścił następnego dnia. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Był wydawcą pisma „Solidarność Opolska”. Działał w podziemnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej