Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szewczyk Elżbieta

Elżbieta Maria Szewczyk

ur. w 1957 roku w m. Dębicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Od października do grudnia 1983 r. prowadziła w swoim mieszkaniu we Wrocławiu punkt kolportażowy i magazyn wydawnictw drugiego obiegu sygnowanych przez „Solidarność Walczącą” oraz papieru przeznaczonego na potrzeby podziemnej poligrafii. W związku z tym faktem Służba Bezpieczeństwa 26 marca 1984 r. dokonała przeszukania jej mieszkania, zaś ona została zatrzymana. 27 marca 1984 r. przedstawiono jej zarzuty i wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Od 30 marca 1984 r. była osadzona w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, a od 23 maja 1984 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Z aresztu została zwolniona 8 czerwca 1984 r. na mocy postanowienia z 7 czerwca 1984 r. Prokuratury Rejonowej dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście o uchyleniu środka zapobiegawczego Prowadzone przeciwko niej postępowanie zostało ostatecznie umorzone 28 lipca 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 
W dniu 19 października 1985 r. została zatrzymana na dworcu PKS we Wrocławiu. W przenoszonej torbie podróżnej posiadała drugoobiegowe wydawnictwa i inne materiały propagandowe. Tego samego dnia dokonano przeszukania wynajmowanego przez nią mieszkania, w trakcie którego odnaleziono kolejne pakiety nielegalnych pism, kalendarzy, znaczków i ulotek (większość z nich była sygnowana przez Solidarność Walczącą). Po zatrzymaniu została przesłuchana w charakterze świadka. 
Po raz kolejny rewizji dokonano w jej mieszkaniu 24 kwietnia 1987 r. Z uwagi zaangażowanie w działalność antykomunistyczną była rozpracowywana przez SB do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN