Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Henryk Nagajek
ur. w 1960 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Henryk Nagajek po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc pracownikiem Polskich Kolejach Państwowych w Lublinie, zaangażował się w działalność opozycyjną.
Dnia 31 sierpnia 1982 r. uczestniczył w Lublinie w nielegalnej manifestacji. Za powyższe został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lublina karą grzywny.
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 18 października 1984 r. wobec wyżej wymienionego zastosowano tzw. „inteligentną formę internowania” poprzez wysłanie go na ćwiczenia wojskowe dla poborowych do Jednostki Wojskowej Nr 1991 w Chełmie i Jednostki Wojskowej Nr 1039 w Przemyślu, gdzie zgrupowani poddawani byli przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, a także zmuszani byli do wykonywania ciężkiej, często bezsensownej pracy. Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i represją polityczną.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, pod red. G. Majchrzaka, Warszawa 2016.