Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowska Danuta

Danuta Halina Dąbrowska

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Danuta Halina Dąbrowska związana była z opozycją antysocjalistyczną od grudnia 1970 r. kiedy uczestniczyła, w spacyfikowanej przez MO i wojsko, demonstracji antykomunistycznej w Gdańsku. W 1977 r. zajęła się kolportażem niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” Komitetu Obrony Robotników. W latach 1978-1981 p. Danuta Dąbrowska była już stałą współpracowniczka KOR. Jesienią 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pani Danuta Dąbrowska aktywnie włączyła się w działalność opozycyjną podziemnych struktur „Solidarności”. Już w dniu 13.12.1981 r., z własnej inicjatywy, zabezpieczyła dokumenty Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, ukrywając znaczną część dokumentów. W okresie przerwy w zajęciach na uczelni, p. Danuta Dąbrowska prowadziła w swoim mieszkaniu tzw. „tajne komplety” dla studentów, na których wykładała historię literatury polskiej. Poza tym była autorką, redaktorką i kolporterką pism podziemnych: „Kos”, „Obecność”, „Bis”, „Wolność i Pokój”. Za swoją działalność opozycyjną została aresztowana w dniu 15.03.1983 r. i do 25.07.1983 r. przetrzymywana w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Po wyjściu na wolność p. Danuta Dąbrowska nadal angażowała się w kolportaż nielegalnych pism, akcje pomocy rodzinom aresztowanych, akcje samokształceniowe.
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową, p. Danuta Dąbrowska była objęta stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Dźwigał, A. Kubaj, M. Siedziako, Mój Sierpień'80. Pomorze Zachodnie na drodze do wolności, Szczecin 2015.
    • A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna "Solidarność", Warszawa 2011