Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cząstka Henryk

Henryk Cząstka

ur. w 1951 roku w m. Łapajówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Henryk Cząstka prowadził własne gospodarstwo rolne w Kisielowie. Od 1978 r. współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1981 r. był sygnatariuszem porozumień rzeszowskich z ramienia Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Został następnie przewodniczącym GKZ NSZZ RI „Solidarność” w Zarzeczu, a następnie WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie. W grudniu 1981 r. przed wprowadzeniem stanu wojennego zorganizował trzydniowy strajk okupacyjny w Urzędzie Gminy w Zarzeczu zakończony podpisaniem porozumienia z naczelnikiem gminy.
W dniach od 13.12.1981 r. do 15.05.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łupkowie i Uhercach. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną, drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa, utrzymywał kontakty z innymi działaczami związkowymi tworząc struktury podziemne, organizował pomoc żywnościową dla robotników, w sposób manifestacyjny nosił znaczek „Solidarności”, za co był karany przez kolegia ds. wykroczeń. 
14.04.1983 r. podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w Kisielowie znaleziono u niego dużą ilość literatury bezdebitowej, w związku z czym został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem zorganizowania w swoim domu punktu druku i przerzutu podziemnych wydawnictw Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Z aresztu został zwolniony 1.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Przeworsku postanowieniem z 27.10.1983 r. umorzył na mocy amnestii postępowanie karne w tej sprawie. Od 1985 r. działał w Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.
Na wniosek Wydziału IV SB KWMO w Przemyślu objęty był zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN