Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szkarłat Zbigniew
Zbigniew Stanisław Szkarłat
ur. w 1943 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015

Biogram

Pracownik Spółdzielni Inwalidów im. Juliana Marchlewskiego w Nowym Sączu. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku z miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności” w Nowym Sączu. Zaangażowany w druk i kolportaż podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich” oraz ulotek i innych wydawnictw. 
W dniu 13 marca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony 31 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Zaangażowany w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy kościele jezuitów w Nowym Sączu. Uczestnik mszy św. w intencji ojczyzny. 
Wieczorem w dniu 2 lutego 1986 r. udając się na mszę świętą został pobity na ulicy przez nieznanych sprawców. Po odnalezieniu przewieziony do szpitala, w którym zmarł w dniu 5 lutego 1986 r. nie odzyskawszy przytomności, pomimo przeprowadzonej operacji. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej