Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łyko Andrzej
Andrzej Stanisław Łyko
ur. w 1956 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014

Biogram

Andrzej Stanisław Łyko od czerwca 1983 r. pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Od przełomu lat 1983/1984 do końca 1986 r. należał do „Solidarności Walczącej” Oddział Rzeszów. W tym okresie wraz z innymi pracownikami, Marią Baran i Januszem Borowcem, prowadził w Archiwum Państwowym w Rzeszowie magazyn papieru na potrzeby „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w „Solidarności Walczącej” kilkakrotnie uczestniczył w kolportażu nielegalnych ulotek na Osiedlu 1000-lecia oraz w okolicach ul. Sportowej w Rzeszowie. Przewoził również z Januszem Borowcem maszynę do pisania oraz matryce drukarskie.
W dniu 11.09.1986 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB i w trakcie przesłuchania był nakłaniany do podjęcia współpracy. Po dwugodzinnym przesłuchaniu został zwolniony, pozostając w zainteresowaniu SB. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN