Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszewski Edward

Edward Michał Olszewski

ur. w 1955 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Edward Olszewski od marca 1981 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, po 13.12.1981 r. współorganizował podziemną grupę „Solidarności” w Bełchatowie. W styczniu 1982 r. został karnie przeniesiony do pracy w Szkole Podstawowej w Dobiecinie, a następnie zwolniony. W 1982 r. zatrudnił się w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie nawiązał kontakty z byłymi liderami „Solidarności”. W latach 1982–1989 kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „Pomost”, „Myśl”, „Zwyciężymy”, „Bis”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Ziemi Łódzkiej”; współorganizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, zbierania składek na działalność związkową i na pomoc represjonowanym. W tym samym okresie był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1986 r. przewodniczył Komisji Wyborczej do Rady Pracowniczej KWB Bełchatów (wprowadzono 5 członków podziemnej „Solidarności”), w 1987 r. został członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej w Łodzi oraz Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWB Bełchatów (był pełnomocnikiem KZ ds. rejestracji związku w sądzie). 23.08.1988 r. współorganizował strajk w Kopalni. W lutym 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa; w marcu został członkiem  Prezydium  Regionalnej Komisji Organizacyjnej „Solidarności” Ziemi Łódzkiej; w maju – przewodniczącym RKW Województwa Piotrkowskiego. Z powodu prowadzonej działalności był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom i wzywany na rozmowy z funkcjonariuszami SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • H. Tazbir, "Edward Olszewski" [w] "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" t. 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN