Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzciński Władysław

Władysław Jerzy Trzciński

ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Władysław Trzciński był pracownikiem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział w Gdyni.
W sierpniu 1980 r. został przewodniczącym zakładowego Komitetu Strajkowego, od września pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w PSS „Społem”, następnie został przewodniczącym Komisji Zakładowej oraz przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej pracowników PSS „Społem”.   
Dnia 20 grudnia 1981 r. został zatrzymany w Gdyni pod zarzutem sporządzania, rozpowszechniania i gromadzenia nielegalnych wydawnictw, następnie postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku.   
Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 3 lutego 1982 r. został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na okres 5 lat oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego.
Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. Był również hospitalizowany w szpitalu więziennym w Bydgoszczy.
W okresie od 29 października do 29 listopada 1982 r. miał przerwę w odbywaniu kary więzienia. Postanowieniem z dnia 10 lutego 1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił mu kolejnej 6-miesięcznej przerwy w odbywaniu kary. Postanowieniem Sądu Najwyższego został zwolniony z więzienia w dniu 15 lutego 1983 r. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 28 lipca 1983 r. prowadzone przeciwko Władysławowi Trzcińskiemu postępowanie karne zostało ostatecznie umorzone na mocy ustawy o amnestii. 
Po uzyskaniu zgody na opuszczenie kraju, w okresie od 1987 r. do 1992 r. przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej