Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Choina Krzysztof

Krzysztof Jan Choina

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Spółdzielni Pracy Drzewno-Chemicznej Inwalidów w Lublinie. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w tej Spółdzielni. Pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Komisji Zakładowej. Aktywny był także w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Lublinie, gdzie był prelegentem. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował i kierował strajkiem okupacyjnym w dniach 14-16 grudnia na terenie Drzewno-Chemicznej Spółdzielni Inwalidów w Lublinie. W wyniku represji po pacyfikacji strajku Krzysztof Choina został zwolniony z pracy w Spółdzielni. Mimo to nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Włączył się w odbudowę struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Lublinie, gdzie podjął pracę. Wchodził w skład działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu grupy zajmującej się organizowaniem kolportażu prasy sygnowanej przez „Solidarność” i niezależnej literatury na terenie Lublina oraz współtworzył nielegalną bazę poligraficzną „Solidarności”. Przeciwko Krzysztofowi Choinie prowadzone było postępowanie  przygotowawcze, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. Po przeszukaniu w dniu  30.08.1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie Krzysztof Choina został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia w Lublinie. Internowanie uchylono 1.12.1982 r. Z powodu swej działalności Pan Krzysztof Choina był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie, wzywany na rozmowy ostrzegawcze oraz zatrzymywany w areszcie na 48 godzin. W 1988 r. Pan Krzysztof Choina podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, stanął na czele Komitetu Założycielskiego w „PZZ” i uczestniczył w spotkaniach Komitetów Założycielskich NSZZ „S” Regionu Środkowowschodniego z udziałem przedstawicieli Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowowschodniego „Solidarność”. Nadal też zajmował się kolportażem prasy związkowej, dostarczając ją także do Świdnika.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN