Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Henryk Szmidt
ur. w 1965 roku w m. Świerklaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Marian Szmidt będąc członkiem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich w latach 1987-1989 uczestniczył w kolportażu ulotek, prasy i książek bezdebitowych, brał czynny udział w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP w Piekarach Śląskich. 
W sierpniu 1988 r. brał udział w strajku w KWK „Andaluzja”, który miał na celu poparcie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w KWK „Manifest Lipcowy” i jego postulatów. Po zakończeniu strajku Pan Marian Szmidt działał  w Tymczasowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w KWK „Andaluzja”. 
W 1989 r. współtworzył i działał w Komitecie Obywatelskim w Piekarach Śląskich.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków