Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klyta Andrzej

Andrzej Klyta

ur. w 1939 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017
Biogram
We wrześniu 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Kościuszko” w Chorzowie, współpracownikiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Chorzowie, a w późniejszym okresie członkiem Zarządu Krajowej Sekcji Hutnictwa, która miała swoją siedzibę w Krakowie. Z powodu tej działalności 16 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach. Z internowania zwolniony został 25 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność utrzymywał kontakty z członkami podziemnych struktur związkowych, m.in. z powstałą w styczniu 1983 r. konspiracyjną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Chorzowie. 16 kwietnia 1983 r. w Długołęce koło Wrocławia, uczestniczył w spotkaniu członków i reaktywacji KSH NSZZ „Solidarność”. W 1983 r. uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach KSH NSZZ „Solidarność” i kolportował „Solidarność Hutniczą-Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Hutnictwa” także wydawnictwa bezdebitowe innych struktur: „Naszą Solidarność” i „Głos Śląsko-Dąbrowski. Z tego powodu został objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach i 16 grudnia 1983 r. zatrzymany, a następnego dnia tymczasowo aresztowany. 3 sierpnia 1984 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie, na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r., umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie. Z aresztu zwolniony został 6 sierpnia 1984 r. Po wyjściu na wolność, z inspiracji SB nie przyjęto go do pracy w Hucie „Kościuszko”. Przez rok pozostawał bez pracy. 1 sierpnia 1985 r. został zatrudniony w Klubie Sportowym „Pogoń” w Rudzie Śląskiej. Na początku 1986 r. podjął starania o uzyskanie zgody na wyjazd z Polski. W czerwcu 1986 r. wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do Australii. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną, w latach 1982-1986 był wielokrotnie wzywany na przesłuchania, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i przeprowadzano mu przeszukania mieszkania, a w sierpniu 1983 r. na pięć lat zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę, które anulowano w 1986 r. po wyrażeniu przez niego chęci wyjazdu z kraju.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN