Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Bernard Skruńdź

ur. w 1955 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Jacek Skruńdź jako pracownik Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” we wrześniu 1980 r. przystąpił do NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z kolegą Andrzejem Gilem podjął próbę zorganizowania tajnej komórki w zakładzie. Próba ta nie powiodła się, udało się natomiast zebrać środki finansowe dla rodzin internowanych kolegów. W 1982 r. Pan Jacek Skruńdź nawiązał kontakt z Andrzejem Gelbergiem, późniejszym redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”, który zaproponował mu kolportaż wydawnictw niezależnych w Bolesławcu. W skład pierwszej partii wydawnictw podziemnych, przywiezionych z Warszawy, weszły m. in. :”Kultura niezależna”, „Solidarność Narodu”, „Tygodnik cdn”, „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wiadomości”, „Gazeta Niecodzienna”, „Polska Jutra’, a także wiele wydawnictw książkowych.  Od 1983 r. zajmował się prowadzeniem tajnej podziemnej biblioteki wydawnictw tzw. "drugiego obiegu" w Bolesławcu. Wydawnictwa były kolportowane przez pana Jacka Skruńdzia pośród rodziny i znajomych na zasadach bibliotecznych, natomiast ulotki rozrzucane na przystankach autobusowych i klatkach schodowych.
W latach 1983-1988 Pan Jacek Skruńdź działał wTajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W 1986 r., na polecenie TMKK, w zorganizował wizytę Andrzeja Gelberga w Bolesławcu, celem usprawnienia spraw kolportażowych z TMKK. W latach 1987-1988 był w składzie kierowniczego gremium tej podziemnej struktury. Pozostał w nim również po przekształceniu organizacji w Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu.
W 1989 r. był też zaangażowany w odbudowę ogniwa „Solidarności” w Zakładach Ceramiki „Bolesławiec” oraz w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu prowadzoną przez Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków