Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Józef Bajorek

ur. w 1967 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Mirosław Józef Bajorek od października 1987 r. do września 1989 r. był jednym ze współorganizatorów, a następnie aktywnym działaczem nielegalnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym czasie zajmował się m. in. kolportażem nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność” i NZS. W dwudziestą rocznicę wydarzeń marcowych 8 marca 1988 r. brał udział w rozrzucaniu ulotek na białostockich uczelniach. Zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem przypinek (znaczków) „NZS Filia UW Białystok”. W marcu 1989 r. razem z innymi studentami brał udział w „spacerze” ulicami centrum Białegostoku - nosił karton z napisem „Żądamy wolności słowa”. Uczestniczył w akcjach malowania na murach budynku Filii UW w Białymstoku przy ul. Świerkowej napisów z żądaniem rejestracji NZS. Współorganizował i brał aktywny udział w nielegalnych demonstracjach w Białymstoku,  m. in. 11 listopada 1988 r., 19 stycznia 1989 r., 17 lutego 1989 r., 20 kwietnia 1989 r. Był jednym z organizatorów i uczestników strajku okupacyjnego w budynku Wydziału Prawa Fili UW w Białymstoku 26-31 maja 1989 r. (był to protest przeciwko odmowie rejestracji NZS). Uczestniczył w okupacji budynku KW PZPR w Białymstoku w styczniu 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Wybraliśmy wolność.NSZ Białystok 1980-1990, pod red. A. Malczyka, J. Żabiuka, Białystok 2014