Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Jaksa

ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Stanisław Jaksa przed wprowadzeniem stanu wojennego wchodził w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Armii Ludowej „Alba” w Łodzi i był członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 14.12.1981 r. podczas strajku w ZPB „Alba” w Łodzi jako członek Komitetu Strajkowego uczestniczył w zabezpieczeniu przed konfiskatą sprzętu poligraficznego i materiałów będących własnością związku. Nawiązał współpracę z członkami podziemnych struktur „Solidarności” z Łodzi i Pabianic oraz drukował pismo „Wolna Solidarność”, które następnie rozpowszechniał na terenie tych miast. W latach 1982–1987 przechowywał i kolportował prasę podziemną, w tym  „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walczącą”, „Głos Łodzi”.
Biogram opracowano na podstawie: