Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Maciej Langer

ur. w 1948 roku w m. Szczawno Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Jerzy Langer w dniach 26-31.08.1980 r. uczestniczył w strajku na terenie Wytwórni Elementów Prefabrykowanych Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. był współorganizatorem pomocy dla internowanych w Wałbrzychu, m.in. od stycznia 1982 r. do listopada 1983 r. zbierał składki na pomoc dla represjonowanych. W okresie od stycznia 1982 r. do marca 1983 r. był członkiem Tajnej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, następnie do lutego 1988 r. Tymczasowej Komisji Oddziału „S” Województwa Wałbrzyskiego. W latach 1982-1984 Pan Jerzy Langer był drukarzem „Niezależnego Słowa”, a w latach 1983-1984 „Informatora Wałbrzyskiego”. W okresie pomiędzy 1982-1989 organizował i koordynował działania sieci kolportażu w Wałbrzychu. 9.05 i 31.08.1982 r., 1.05.1983 r. oraz 4.12.1988 r. współorganizował manifestacje na terenie tego miasta. 
W zwiazku z prowadzoną działalnościa opozycyjną Pan Jerzy Langer został zatrzymany 19.12.1983 r. pod zarzutem rozpowszechniania od marca 1983 r. do grudnia 1983 r. na terenie Wałbrzycha nielegalnych pism sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. 21.12.1983 r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Areszt uchylono 6.08.1984 r., a śledztwo umorzono na mocy przepisów ustawy o amnestii. W dniu 4.09.1985 r. znów został aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw; na wolność wyszedł 24.12.1985 r. Jednak już 4.01.1986 r. aresztowano go ponownie w związku z ww. zarzutami. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 27.02.1986 r. został skazany na 6 miesięcy więzienia. Został zwolniony 13.03.1986 r. Ponadto Pan Jerzy Langer był dwukrotnie karany przez Kolegium Rejonowe przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha: orzeczeniem z 3.09.1986 r. za udział w dniu 11.05.1986 r. w nielegalnym zgromadzeniu o charakterze religijnym oraz orzeczeniem z 20.07.1988 r. za działalność w związku, który rozwiązano poprzez sygnowanie w imieniu Tymczasowej Komisji Oddziału woj. wałbrzyskiego NSZZ „Solidarność” pisma ulotnego, wzywającego do akcji strajkowych.
W latach 1984-1989 Pan Jerzy Langer był współorganizatorem pielgrzymek do Krzeszowa i na Jasną Górę, koncertów, spektakli i wykładów w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, od 1986 r. Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i KIK tamże. W latach 1986-1988 był słuchaczem Archidiecezjalnego Studium Chrześcijańsko-Społecznego w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. W okresie 1987-1989 Pan Jerzy Langer był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności „S” w Wałbrzychu i współpracował z KIiP Dolny Śląsk we Wrocławiu. W grudniu 1987 r. był współzałożycielem, a następnie do 1989 r. członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej Dolny Śląsk. W okresie 1988-1989 Pan Jerzy Langer był uczestnikiem regionalnych i lokalnych spotkań opozycjonistów. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, red. M. Łątkowska i in., Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności