Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szeferski Grzegorz

Grzegorz Nikodem Szeferski

ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Grzegorz Szeferski był działaczem NSZZ „Solidarność” w  Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. W 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego.
W dniu 14.12.1981 r. podjął próbę akcji strajkowej na rzecz uwolnienia internowanych b. członków NSZZ „Solidarność”.
Za powyższe został internowany w Zakładzie Karnym w Potulicach w okresie od 16.12.1981 r. do 20.03.1982 r.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. W 1982 r. wszedł w skład Tymczasowego Prezydium NSZZ „Solidarność” Podregionu Grudziądz oraz pełnił funkcję przewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Grudziądzu w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN